Yapımı Devam Eden Projeler

BAŞİSKELE KULLAR DİSTİLASYON TESİSİ

DİSTİLASYON TESİSİ PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli,
Başiskele/Kullar mevkiinde tarafımıza tahsis edilen 42
dönüm alan içinde 2.500 m2 tesis kapalı alanı, 1.000 m2
sadece üstü kapalı kurutma alanı, 350 m2 civarı idare
bina olmak üzere toplam 4.000 m2 büyüklüğünde
Distilasyon tesisin inşaatı başlamış olup, önümüzdeki
hasat döneminde tesisin devreye alınması
hedeflenmektedir.

Tahsis edilen 42 dönümlük alanın 15 dönümü
demostrasyon, bitki Arge çalışma alanı olarak
değerlendirilmekte olup, bu alanda çalışmalara
başlanmıştır. Yine bu alanda inşaat bitene kadar
kurutma yeri ihtiyacını karşılamak için 1.000 m2
sera/çadır şeklinde kurutma alanı oluşturulacaktır.


Distilasyon tesisimizde ilk etapta 3 tonluk 6 tank
devreye alınacak olup, sahada ki ürün miktarına
bağlı olarak tank sayısı 24 adet tanka çıkarılacaktır.
Kurutulması öngörülen kuru herba 120 ton/gün,
olup, bu tesis kapasite olarak Türkiye’nin en büyük
ve yerli distilasyon tesisi olacaktır.